úvod
profil
služby
dokumenty
aktuality
kontakt
archív

Vítame Vás na stránkach

Únia Slovenských projektových, konzultačných a inžinierskych spoločností v doprave vznikla ako záujmové združenie v auguste 2012.

Cieľom Únie je pomôcť zabezpečiť správne smerovanie rozvoja dopravy na Slovensku v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej Únie.

Činnosť Únie je sústredená na vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku a jej interoperabilitu v rámci EÚ, pre integráciu všetkých druhov dopráv a pre kvalitnú dopravnú obslužnosť vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky.

Poslaním Únie je zastupovať a prezentovať jej členov, chrániť a podporovať ich záujmy, presadzovať ich technické, prevádzkové, ekonomické a legislatívne názory a návrhy. Rovnako je poslaním Únie definovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov s cieľom zdokonaľovať podnikateľské prostredie, ktoré zabezpečí ich dlhodobú prosperitu v prospech celkového rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky.

     
ÚSSD © 2013